Wat is het kadastraal inkomen
woensdag, 22 maart 2017 00:00

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Wat is het kadastraal inkomen? Hoe wordt het berekend en waarvoor worden de opbrengsten gebruikt?

Het kadastraal inkomen is alleen van toepassing op eigenaars van onroerend goed. Het kadaster valt onder de bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze dienst inventariseert alle onroerende goederen in ons land. Hoe wordt ons kadastraal inkomen berekend en waarvoor worden de opbrengsten gebruikt?

Napoleon

Ons kadaster werd opgericht door... Napoleon. Met dit initiatief wilde hij een duidelijk overzicht krijgen van de inkomsten afkomstig van alle onroerende goederen die zich toen in ons land bevonden. Dat stelde hem in staat om op deze eigendommen belastingen te innen. Met het kadaster wilde men ook bewijzen wie de eigenaars van al deze onroerende goederen waren.

Evolutie

Gedurende de voorbije eeuwen is het kadaster blijven bestaan maar heeft gedurende deze lange periode een grondige evolutie ondergaan. Het is nu onderdeel van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van Financiën. In tegenstelling met vroeger, gelden de gegevens van het kadastraal inkomen nu niet meer als doorslaggevend bewijs. Ze kunnen wél met andere financiële gegevens van eigenaars wél een bewijs vormen.

Onroerende voorheffing

Het kadastraal inkomen zoals wij dat vandaag kennen vormt de grondslag van onze onroerende voorheffing. Het betreft één van de vele soorten belastingen die eigenaars aan verschillende overheidsdiensten verschuldigd zijn. Iedere eigenaar van onroerend goed is verplicht om deze onroerende voorheffing te betalen.

Huuropbrengst wordt geschat

Het kadastraal inkomen is een geschatte, theoretische waarde. Daarbij wordt de huuropbrengst van een woning geschat voor een periode van één jaar. Die geschatte opbrengst wordt vervolgens verminderd met de onderhouds- en herstellingskosten. Momenteel worden nog steeds de huurprijzen van 1975 als basis genomen.

Berekening kadastraal inkomen

Voor het berekenen van het kadastraal inkomen hanteert men een vaste formule. Eerst vermenigvuldigt men de maandelijkse huurbijdrage met twaalf maanden. Dit bruto bedrag mag men maximaal met 40% verminderen. Dat geldt als tussenkomst in zowel de onderhouds- als de herstellingskosten. Op die manier bekomen we het nettobedrag dat tot slot nog moet geïndexeerd worden. Om deze indexatie te berekenen hou je rekening met de zogenaamde indexatiecoëfficiënt voor het aanslagjaar 2017. Die coëfficiënt werd vastgesteld op 1,7153.

Gebruik

Het kadastraal inkomen dient als basis voor het berekenen van de onroerende voorheffing en de belastingen op onroerende goederen. Deze laatste belasting moet je invullen op je aangifte van je personenbelasting. Andere overheidsdiensten gebruiken dit kadastraal inkomen als basis om van bepaalde financiële voordelen te kunnen genieten. Het gaat dan vooral om overheidspremies, verlaagde belastingtarieven en de toekenning van schoolpremies.