Welke informatie mag een verhuurder vragen aan een kandidaat huurder?
woensdag, 12 april 2017 00:00

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Welke informatie de verhuurder wel en niet mag vragen, lees je op deze pagina.

Veel woningen in België worden te huur aangeboden. De verhuurder is in dit verhaal de persoon die een woning aanbiedt en de huurder is de persoon die het pand betrekt. Voor de huurder in de huurwoning trekt, mag de verhuurder hem of haar om bepaalde informatie vragen. Welke informatie de verhuurder wel en niet mag vragen, lees je op deze pagina. De informatie op deze pagina is interessant voor verhuurders, maar ook zeker voor huurders. Ga je een woning huren en wordt er om bepaalde informatie gevraagd door de verhuurder, dan kun je met dit artikel achterhalen of de verhuurder deze informatie wel van jou mag vragen.

Gegevens die de verhuurder wel mag vragen

Natuurlijk wil een verhuurder weten wie er precies in zijn of haar pand trekt. Daarom mag de verhuurder de (potentiële) huurder zeker om bepaalde informatie vragen. Het gaat om de volgende gegevens:

  • De naam van de huurder
  • Het huidige adres van de huurder
  • De bevestiging dat de huurder in België woont
  • De geboortedatum van de huurder
  • De burgerlijke staat van de huurder

Ter controle mag de verhuurder de identiteitskaart van de huurder bekijken. De voorzijde van dit document mag bovendien gekopieerd worden. Overigens mag dit niet alleen bij het tekenen van het contract, maar ook als er nog sprake is van een potentiële huurder-verhuurderrelatie. Ook als je slechts naar een huurwoning gaat kijken, mag de verhuurder deze informatie aan jou vragen.

Gegevens die de verhuurder niet mag vragen

Er zijn ook gegevens die de verhuurder van een woning niet mag vragen aan de huurder. Deze gegevens mogen bij andere bronnen verzameld worden. Het gaat om de volgende gegevens:

  • De etnische oorsprong van de huurder
  • De nationaliteit van de huurder
  • De geboorteplaats van de huurder
  • Het rijksregisternummer van de huurder
  • Een uittreksel uit het strafregister met informatie over de huurder

Verder mag de verhuurder ook geen informatie over de huurder bij de vorige verhuurder opvragen. De vorige verhuurder van de (potentiële) huurder mag dus niet benaderd worden door de nieuwe verhuurder. Tot slot hoeft de verhuurder niet de hele financiële situatie van de huurder te kennen. De verhuurder mag om een loonfiche vragen, maar niet alle gegevens op het loonfiche zijn relevant voor de verhuurder. Als huurder mag je dus bepaalde informatie op het loonfiche onleesbaar maken. Denk hierbij aan de werkgever, maar ook aan de beroepsactiviteit. Het inkomen van de huurder moet uiteraard wel zichtbaar zijn, aangezien de verhuurder op basis van dit inkomen kan bepalen of de betreffende huurder de maandelijkse huur van het pand kan betalen.