Is onderverhuren mogelijk bij een huurcontract?
woensdag, 19 april 2017 00:00

Beoordeel dit item
(1 Stem)

In sommige gevallen is onderverhuren wettelijk toegestaan.

In sommige gevallen is onderverhuren wettelijk toegestaan. We spreken van onderverhuren als je als huurder een deel van (of de hele) woning die je huurt, verhuurt aan iemand anders. Op dat moment wordt jij de hoofdhuurder en de persoon aan wie je verhuurt de onderhuurder.
Het is belangrijk te weten dat jij tegenover de verhuurder steeds de verantwoordelijke huurder blijft.

Wanneer mag je onderverhuren?

Het onderverhuren van je hoofdverblijfplaats

Een woning die je gebruikt als hoofdverblijfplaats kan je niet volledig onderverhuren. Dat is vrij logisch, want anders is het niet langer je hoofdverblijfplaats. Enkel in het geval dat je zelf een deel van de woning als hoofdverblijfplaats blijft bewonen, mag je een gedeelte onderverhuren als dat door de onderhuurder niet als hoofdverblijfplaats zal worden gebruikt.
Zo zou je bijvoorbeeld een kamer kunnen verhuren aan een student uit het buitenland. Wil de onderhuurder zijn gedeelte toch als hoofdverblijfplaats gebruiken, zijn volgende regels van toepassing:

 • De duur van de onderhuur mag niet langer zijn dan de resterende duur van de bestaande hoofdhuurovereenkomst.
 • Voordat de onderhuur wordt geregeld moet de hoofdhuurder onderhuurder van zijn hoedanigheid en rechten op de hoogte brengen.
 • Als de verhuurder de hoofdhuur beëindigt, moet de onderhuurder daarvan binnen vijftien dagen door de hoofdhuurder op de hoogte gebracht worden. In dit scenario zal de onderhuur op dezelfde datum als die van de hoofdhuur eindigen.

Waarmee moet je nog rekening houden?

Als de hoofdhuurder de hoofdhuur voortijdig beëindigt, moet hij tegenover de onderhuurder een opzeggingstermijn van drie maanden respecteren en hem een afschrift geven van de opzeggingsbrief die aan de verhuurder werd gestuurd.

Bovendien moet de hoofdhuurder aan de onderhuurder een wettelijke vergoeding van drie maanden betalen. Als de hoofdhuur afloopt, kan de onderhuurder geen verlenging wegens buitengewone omstandigheden aanvragen.

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels ligt bij de hoofdhuurder, zowel ten aanzien van de verhuurder als ten aanzien van de onderhuurder.

Het onderverhuren van een niet-bewoond pand

In principe mag een huurder een pand dat hij huurt maar niet bewoont, niet (zelfs niet gedeeltelijk) onderverhuren aan een persoon die er zijn hoofdverblijfplaats van zou willen maken

Hierop zijn twee belangrijke uitzonderingen:

 • Een gemeente, een OCMW, een vzw of een vennootschap met sociaal oogmerk mag een gehuurd pand volledig onderverhuren aan minder gegoede personen of personen in een moeilijke sociale situatie.
  De hoofdverhuurder moet hiervoor wel zijn toestemming geven en de woning mag uitsluitend als hoofdverblijfplaats van de huurders dienen.
 • Een huurder van een handelspand mag een gedeelte daarvan onderverhuren aan een iemand die het als hoofdverblijfplaats gebruikt als aan 3 voorwaarden wordt voldaan:
  • Er mag geen verbod tot onderverhuring in het handelshuurcontract staan
  • Er mag slechts een gedeelte van het gehuurde handelspand worden onderverhuurd
  • De handelshuurder moet het handelspand blijven gebruiken voor zijn handel

Zoals je merkt is onderverhuur aan strenge regels onderworpen en blijf je als hoofdhuurder verantwoordelijk ingeval van problemen. Heb je vragen over onderverhuur in de hoedanigheid van verhuurder of huurder? Neem dan contact met ons op. Ons advies kan problemen en discussies helpen voorkomen en wij kunnen er mee voor zorgen dat de nodige contractuele afspraken worden nageleefd.