Een garage verhuren? Dit zijn de spelregels
woensdag, 16 mei 2018 00:00

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Heb jij een garage die je zelden of nooit gebruikt en denk je erover om ze te verhuren? Een investering die je maandelijks wellicht een mooi extra bedrag zal opleveren. Toch is het niet onbelangrijk om even stil te staan bij de regels die je dient te respecteren wanneer je je garage wilt gaan verhuren.

Begin met een huurcontract

Net zoals voor een woning moet er ook voor het verhuur van een garage een huurcontract worden opgemaakt. Laat dit contract best ook registreren. Dat kan eventuele latere discussies vermijden.

Bij het verhuur van een woning gelden de strikte regels van de woninghuurwet, bij het verhuur van een garage dien je deze niet te volgen, maar mag je je beroepen op de regels van het gemeen huurrecht. Deze zijn, naar de verhuurder toe, iets lakser. Een voorbeeld: in het gemeen huurrecht zijn geen strikte regels opgenomen omtrent de manier waarop de huurwaarborg aan jou moet worden overgemaakt evenmin als over de omvang van die huurwaarborg.

Vergeet ook zeker niet erg praktische afspraken zoals "wie vervangt de garagepoort wanneer deze stuk is?" op te nemen in het huurcontract. Des te concreter je contract, des te minder ruimte je overlaat voor discussies.

Maak een plaatsbeschrijving op

Hoewel het je in eerste instantie misschien overbodig lijkt, is het ook bij het verhuur van een garage aangewezen een plaatsbeschrijving op te maken. Neem deze plaatsbeschrijving in detail door met je huurder en laat deze ondertekenen, zodat ze bindend is. Dat geeft je nodige garanties voor in het geval dat een huurder enige schade zou toebrengen aan de garage.

Niet vrijgesteld van btw

In tegenstelling tot het verhuur van een woning, is het verhuur van een garage wel onderhevig aan de btw-regelgeving. Concreet betekent dit dat indien je een garage wilt verhuren dat je dan verplicht ben om btw aan te rekenen op de huurprijs. Als verhuurder dien je tevens ook een btw-nummer aan te vragen.

Hoort de garage bij een woning en worden de garage én de woning aan dezelfde persoon verhuurt, dan vallen zowel de garage als de woning buiten de btw-regelgeving. Verhuur je de garage echter aan een andere huurder, dan gelden de standaardregels.

Ben je zelf niet btw-plichtig door een andere economische activiteit én bedragen je jaarlijkse huurinkomsten niet meer dan 25 000 euro, dan kan je een vrijstelling bekomen voor deze btw-regeling. Je kunt in dat geval zelf kiezen of je al dan niet btw aanrekent op je huur. De verplichting om een btw-nummer aan te vragen blijft echter wel gelden.