Wat is het recht van voorkoop
zaterdag, 16 juni 2018 00:00

Beoordeel dit item
(1 Stem)

Wie een huis wil kopen of verkopen zal vroeg of laat deze term op zijn bord voorgeschoteld krijgen. Maar wat is het recht van voorkoop precies en wat betekent het voor jou?

Wat is het recht van voorkoop?

Het recht van voorkoop is een recht dat door de wet is bepaald die de houder van dat recht de kans geeft om voorrang te krijgen op een eventuele aankoop van gronden en gebouwen die verkocht worden. Hierbij krijgt de houder van dat recht niet alleen voorrang, maar krijgt het ook dezelfde voorwaarden en prijs voorgeschoteld.

Zo heeft in België de Vlaamse overheid en enkele lokale overheden zoals de verschillende provincies en gemeenten in verschillende gebieden een recht van voorkoop. Ook particuliere personen kunnen dit recht hebben. Het is de notaris die opzoekingen zal doen om te kijken of er een voorkooprecht op de eigendom rust.

Er bestaan meerdere vormen van recht van voorkoop

Er bestaan verschillende soorten rechten van voorkoop: wettelijk en conventioneel. Gaat het om een recht dat wordt toegekend bij een overeenkomst waarbij de eigenaar is overeengekomen eerst de begunstigde de voorkeur te geven indien hij zijn eigendom wil verkopen, dan gaat het om een voorkeursrecht (conventioneel). In de praktijk kan dit voorkomen bij een huurcontract waarbij de verhuurder de huurder het recht geeft om als eerste het pand te kopen mocht deze verkocht worden.

Bij het wettelijk recht van voorkoop heeft de houder echter een voorrang dat bij wet is bepaald om een eigendom te kopen, ondanks het feit of er al dan niet al een verkoopovereenkomst is gesloten met een andere kandidaat-koper.

In Vlaanderen kan dit vanaf 1 november 1998.

Waarom bestaat het recht van voorkoop

Nu kan je jezelf de vraag stellen waarom bijvoorbeeld de Vlaamse overheid een recht van voorkoop moet hebben om gebouwen en gronden in bepaalde gebieden. De reden hiervoor is eenvoudiger dan je zou denken. Overheidsinstellingen gebruiken dit recht van voorkoop om hun opdracht van openbaar nut te verwezenlijken op verschillende domeinen. Dit kan zijn wat betreft natuurbehoud, hun plan van ruimtelijke ordening, hun woonbeleid, het waterbeleid, enz...

Wat moet je doen als je een woning wil verkopen waar recht van voorkoop op rust

Als je een woning wil kopen of verkopen waar een voorkooprecht aan vast hangt, dan kan je niet zomaar de woning gaan kopen of verkopen. De verkoper van het pand of stuk grond moet de houder van het voorkooprecht eerste de kans geven om hun recht uit te oefenen. Maakt de houder gebruik van dit recht, dan koopt hij dit pand aan dezelfde voorwaarden en prijs als de kandidaat-koper. Ondanks het feit dat er misschien al een verkoopovereenkomst bestond kan de kandidaat-koper het pand dan niet meer kopen. De opschortende voorwaarde van het contract is dan immers niet vervuld. Hoe dan ook wordt de houder van het recht dan de uiteindelijke koper van het goed.

Deze aanbieding van het verkooprecht wordt uitgevoerd door de notaris. Gaat de houder er echter niet op in of beslist hij niet binnen de opgestelde termijn, dan kan de kandidaat-koper alsnog de verkoop bezegelen.

Hoe kan je te weten komen of er op een bepaald perceel recht van voorkoop staat?

Wanneer iemand een eigendom te koop wil aanbieden, dan gaat de notaris die de verkoop regelt specifieke opzoekingen doen of er al dan niet een recht van voorkoop rust op de eigendom.

Of er een Vlaams voorkooprecht is, kan je zelf nagaan. Dit kan bijvoorbeeld op de kaart met de ‘Vlaamse rechten van voorkoop’ op de website van Geopunt.

Je huis verkopen?
Vraag een gratis schatting!

Gratis schatting